c

Grapheme G10

SOCARIS


Category G (Birds)
Reading skr
Modulation D7 (Complex glyphs)
Character c
Font Glyph Basic 2 ⇩


Ideogramma di <skr>, "Socari", determinativo di <Hnw>, "la barca sacra di Socari"
Ideo. <skr>, "Sokaris", det. <Hnw>, "Sokaris' sacred bark".
Ideo. <skr>, "Socaris", det. <Hnw>, "sacra Socaridis rates".