æ

Grapheme M4

ANNUS


Category M (Trees and plants)
Reading rnp
Modulation B2 (2 quarters in column)
Character æ
Font Glyph Basic 2 ⇩


Det. <rnpj>, "essere giovane, vigoroso"; fon. /rnp/ in <rnp.t>, rompi, sah. rompe, plur. rmpooue, "anno", duplicato in <snf>, cnouf, (da sn-nw=f) "l'anno scorso"; det. <tr>, ty, "momento", "stagione", fon /tr/.
Det. <rnpj>, "to be young"; phon. /rnp/ in <rnp.t>, "year", doubled in <snf>, "last year"; det. <tr>, "time", "season", phon /tr/.
Det. <rnpj>, "iuvenem esse, vigere"; phon. /rnp/ in <rnp.t>, "annus", duplicatum in <snf>, "superiore anno"; det. <tr>, "momentum", "anni tempus", phon /tr/. Horapollo I, III: annum scribentes palmam pingunt, quod arbor haec sola ex reliquis, ad singulos lunae exortus, unum ramum procreet, ita ut duodecim ramorum productione annus perficiatur. COMM.: Anni signum hieroglyphicum est figura quam Champoll. (...) vocat "Sceptrum curvatum". (...) Salvolini in Ep. II ad Gazzeram p. 55 signo quod sceptrum curvatum vocavit Champollion (...) "ramum palmae" indicari putat, quod si verum est etiam hic Horapollinis locus monumentis confirmabitur, sed apex lateralis impedire videtur quominus pro palmae ramo accipiatur. Praeterea figura huius rami satis nota, quoniam in deorum quorundam capitibus HEH pingi solet, neque pro anno neque pro mense adhuc, quod sciam, est inventa. V: Annum instantem scribentes quartam partem arvi pingunt. Est autem mensura terrae arvum (idest Graece arura, nr) cubitorum centum; et volentes annum dicere, quadrantem dicunt; quoniam dicunt ab uno exortu astri Sotheos usque ad alterum exortum quartam partem diei addi, ut sit annus Dei (idest Solis, nr) trecentorum sexaginta quinque dierum et quartae partis diei; quapropter et quovis quadriennio supervacuum diem computant Aegyptii, nam quattuor quadrantes diem efficiunt. COMM.: Hieroglyphicum hoc monumentis nondum confirmatur: sed si statuamus Horapollinem res confundentem cogitasse hieroglyphicum quo prima anni tempestas indicatur (...) et pro <<annum (...) scribentes, quartam arurae partem scribunt>>, scribere potius voluisse aut debuisse: <<anni tertium (tempus, nr) scribentes aruram scribunt", confirmationem horum verborum habebimus in signo illo hieroglyphico, quod repraesentare videtur portionem agri floribus arboribusve instructam. II, LXXXIX: Hominem qui vixit iustam aetatem volentes significare, cornicem mortuam pingunt: haec enim vivit centum annos Aegyptios; annus autem Aegyptius est quattuor annorum. COMM.: Pierius et Requier (...) putant Aegyptios iam antiquitus usos fuisse duplici annorum computatione: altera "canicularium", "solarium" sive "annorum Dei", efficientium periodum annorum quattuor; altera annorum communium, quos "quadrantes" vocaverint, utpote quartam partem "annorum Dei" efficientes. Scaliger (...) statuit sacerdotes Aegyptiorum quotannis intercalasse diei quartam partem itaque annum nunc a vespera nunc a media nocte, alias a mane alias a meridie inchoatum fuisse. Gatterer (...) statuendum putat Aegyptios quarto quoque anno unum diem intercalasse. Bainbridgius (...), De la Nauze (...), Frerret (...), statuunt Aegyptios usurpasse "annum vagum", secundum quem festa et sacra ordinarentur, et "certum" atque "immobilem" incipientem ab exortu Sirii, secundum quem opera agrestia instituerentur. Contra Dupuy putat Aegyptios Herodoti et Platonis aetate et usque ad saeculum IV a. Chr. n. differentiam ignorasse inter "annum vagum" et "certum". Larcher (...) quadrantis illius intercalationem sub Ptolemaeo Philadelpho ab astronomis Alexandrinis statuit fuisse inventam. Horum omnium opinionibus sese opposuit Ideler (...): Scaligeri, Bainbridgii, Nauzii, Frereti argumenta infirmari putat loco Censorini De Die Natali 18: <<Ad Aegyptiorum vero annum magnum luna non pertinet, quem Graece cynicon, Latine canicularem vocamus, propterea quod initium illius sumitur cum primo die eius mensis quem vocant Aegyptii Thoth caniculae sidus exoritur. Nam eorum annus civilis solos habet dies CCCLXV sine ullo intercalari. Itaque quadriennium apud eos uno circiter die minus est quam naturale quadriennium eoque fit ut anno MCCCCLXI ad idem revolvatur principium. Hic annus etiam "heliacus" a quibusdam dicitur et ab aliis "annus Dei">>.